DOLPHIN FLEET WHALE SIGHTINGS- DAILY LOG

 

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, 0930

 • 3 Finback whales
 • 5-6  Minke whales
 • 30-34 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, 1030

 • 1 Finback whale
 • 3 Minke whales
 • 13 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 2-3 Finback whales
 • 12 Minke whales
 • 20 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, 1330

 • 5-7 Finback whales
 • 5-6 Minke whales
 • 8 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, 1430

 • 4 Finback whales
 • 4 Minke whales
 • 8-13 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, `1630

 • 3 Finback whales
 • 11 Minke whales
 • 15-20 Humpback whales

 

28 July,  E of Stellwagen Bank, `1730

 • 2 Finback whales
 • 16-20 Humpback whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, 0930

 • 6 Finback whales
 • 6  Minke whales
 • 9-10 Humpback whales
 • 30-40 Pilot whales
 • 1 Harbor seal

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, 1030

 • 2 Finback whales
 • 3-4 Minke whales
 • 13-16 Humpback whales
 • 50-75 Pilot whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 4 Finback whales
 • 7-10 Humpback whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, 1330

 • 2 Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 12 Humpback whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, 1430

 • 1 Finback whale
 • 8-10 Minke whales
 • 13-14 Humpback whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, `1630

 • 2 Finback whales
 • 2 Minke whales
 • 7 Humpback whales

 

29 July,  E of Stellwagen Bank, `1730

 • 2 Finback whales
 • 3-5 Minke whales
 • 11 Humpback whales

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 0900

 • 1 Finback whale
 • 12-16  Humpback whales
 • 1 Harbor seal

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 0930

 • 7 Finback whales
 • 4 Minke whales
 • 7  Humpback whales
 • 20-40 Atlantic white-sided dolphins

 

30 July, E of Stellwagen Bank, 1000

 • 12 Finback whales
 • 4-5 Minke whales
 • 21-30 Humpback whales
 • 1 Harbor seal

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 9 Finback whales
 • 2 Minke whales
 • 4  Humpback whales

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 1300

 • 5-6  Finback whales
 • 13-14  Humpback whales
 • 4-8 Atlantic white-sided dolphins

 

30 July,  SE of Stellwagen Bank, 1330

 • 7 Humpback whales

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 1630

 • 2 Minke whales
 • 9  Humpback whales

 

30 July,  E of Stellwagen Bank, 1700

 • 4  Finback whales
 • 3-4 Minke whales
 • 13-14  Humpback whales

 

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 0900

 • 3  Humpback whales

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 0930

 • 1 Minke whale
 • 7  Humpback whales

 

31 July, E of Stellwagen Bank, 1000

 • 3 Finback whales
 • 2-3 Minke whales
 • 16-18 Humpback whales

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 4 Finback whales
 • 3 Minke whales
 • 8  Humpback whales

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 1300

 • 3  Finback whales
 • 6-7 Minke whales
 • 14-17  Humpback whales

 

31 July,  SE of Stellwagen Bank, 1330

 • 2 Finback whales
 • 5-6 Minke whales
 • 21 Humpback whales

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 1630

 • 9  Humpback whales

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 1700

 • 3-4  Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 26-29  Humpback whales
 • 1 Harbor Seal

 

31 July,  E of Stellwagen Bank, 1730

 • 4  Finback whales
 • 4-5 Minke whales
 • 16-17 Humpback whales

 

01 August,  E of Stellwagen Bank, 0900

 • 3 Finback whales 
 • 8 Minke whales
 • 8 Humpback whales

 

01 August, E of Stellwagen Bank, 1000

 • 1 Minke whale
 • 25 Humpback whales

 

01 August,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 4 Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 25-27  Humpback whales

 

01 August,  E of Stellwagen Bank, 1300

 • 1  Finback whale
 • 1 Minke whale
 • 13 Humpback whales

 

01 August,  E of Stellwagen Bank, 1630

 • 1 Finback whale
 • 3-5 Minke whales
 • 7  Humpback whales

 

01 August,  E of Stellwagen Bank, 1730

 • 2  Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 10 Humpback whales

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 0900

 • 2 Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 10  Humpback whales

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 0930

 • 3 Finback whales
 • 7  Humpback whales

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 3 Finback whales
 • 1 Minke whales
 • 35-46  Humpback whales
 • 100-125 Atlantic white-sided dolphins

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 1300

 • 3 Minke whales
 • 38-56  Humpback whales
 • 100-150 Atlantic white-sided dolphins

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 1630

 • 3 Finback whales
 • 1 Minke whale
 • 11  Humpback whales

 

02 August,  E of Stellwagen Bank, 1700

 • 14  Humpback whales

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 0900

 • 1-3 Finback whales 
 • 16-18 Humpback whales

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 0930 

 • 1 Minke whales
 • 11 Humpback whales
 • 100-200 Atlantic white-sided dolphins

 

03 August, E of Stellwagen Bank, 1000

 • 1 Minke whale
 • 9 Humpback whales
 • 200-300 Atlantic white-sided dolphins

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 1230

 • 1 Finback whale
 • 2 Minke whales
 • 10-16  Humpback whales

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 1300

 • 1  Finback whale
 • 4-5  Minke whales
 • 15-16 Humpback whales
 • 100-200 Atlantic white-sided dolphins

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 1330

 • 2  Finback whales
 • 2 Minke whales
 • 12 Humpback whales

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 1630

 • 2 Finback whales
 • 14  Humpback whales

 

03 August,  E of Stellwagen Bank, 1730

 • 18-20 Humpback whales